Van Grunsvenplein in Heerlen circulair heringericht

Van Grunsvenplein in Heerlen circulair heringericht

Het Van Grunsvenplein in Heerlen wordt momenteel grondig gerenoveerd. Het nieuwe plein wordt duurzaam en circulair. Dat betekent dat het plein zoveel mogelijk is opgebouwd uit herbruikbare of duurzame materialen waarbij klimaat, milieu, gezondheid zomin mogelijk worden belast. Projectleider openbare ruimte Joep van Wijk van de gemeente Heerlen vertelt meer over de herinrichting en de ambities van de gemeente.

Fotobron: Gemeente Heerlen/Buro Lubbers

De gemeente bekijkt voor de herinrichting welke elementen kunnen blijven staan en wat hergebruikt kan worden. Op het moment dat er nieuwe materialen nodig zijn, worden deze zo duurzaam mogelijk ingekocht. Van de 22.000 vierkante meter materiaal in dit project gooit de gemeente niets weg. Zo gaan bijvoorbeeld de koperslakkeien naar de gemeente Landgraaf, het project de Promenade 2 of worden hergebruikt binnen dit project. Het Van Grunsvenplein moet van een kil en grijs plein een aantrekkelijk en groene plek worden. Om dit te realiseren worden zithoekjes met picknicktafels, zit- en loungebanken en aantrekkelijke sfeerverlichting aangelegd op het plein. Daarnaast worden er bomen geplant om meer groen te creëren en te zorgen voor verkoeling in de zomer.

Recycling Challenge

Ook bewoners dragen hun circulaire steentje bij door middel van de Recycling Challenge. “Materialen die vrijkomen bij de herinrichting van het Van Grunsvenplein kunnen opgehaald worden op het depot van de gemeente. Het is de bedoeling dat inwoners een foto maken van het gerealiseerde project met de hergebruikte materialen. De winnaar ontvangt uit eindelijk een prijs. In totaal hebben 18 mensen inmiddels materialen opgehaald. Het gaat om tien soorten verhardingen, banken, prullenbakken, vlaggenmasten en fietsbeugels”, vertelt Van Wijk.

De circulaire ambities van de gemeente Heerlen worden steeds concreter vormgegeven in de praktijk. Daar komt het nodige bij kijken, merkt Van Wijk op. “Als je bijvoorbeeld minder verhardingen wilt gebruiken en materialen wil hergebruiken dan moet je dat meteen tussen de oren laten landen van collega’s en andere stakeholders. We werken binnen de gemeente bijvoorbeeld met een materialenmakelaar. Projecten kunnen pas beginnen als materialen elders zijn vrijgekomen. Dat betekent dat je intern goed moet zorgen dat iedereen de juiste kennis heeft dat er materialen beschikbaar zijn.”

Uitdagingen

Het hergebruiken van materialen zorgt soms voor de nodige uitdagingen, vertelt Van Wijk. “Ik wil voor een project 25 bomen herplanten op een andere plek. Het gaat om grote bomen met een enorme kluit. Dan is het soms lastig om een juiste plek te vinden en daarnaast heb je te maken met de nodige logistieke uitdagingen. Ik heb de bomen eerst bij het depot neergezet. Vervolgens zijn we een beetje gaan schuiven met bomen die vrijkwamen bij andere projecten. Het was een hele puzzel, maar het is inmiddels gelukt om voor alle bomen een nieuwe locatie te vinden.” Van Wijk geeft aan dat je een flexibel team nodig hebt om zaken voor elkaar te krijgen. “Je moet bij aannemers het onderste uit de kan te halen om ze mee te krijgen. Sommige partijen zijn van de oude stempel, dat vraagt de nodige tijd en energie om deze partijen over te halen om circulair te werken. Daar heb je goed onderling vertrouwen voor nodig. Onze beleidsmakers vinden het goed wat we doen, maar vinden het soms lastig om circulariteit concreet uit te drukken in cijfers en doelstellingen. Het is een continue proces om circulariteit onder de aandacht te brengen en te houden”, besluit Van Wijk.

Joep van Wijk komt tijdens het Circulaire Openbare Ruimte Congres meer vertellen over de herinrichting van het Van Grunsvenplein en de circulaire ambities van de gemeente Heerlen. Bekijk het programma en meld je aan.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven