Werken aan een optimaal circulaire en duurzame buitenruimte

Werken aan een optimaal circulaire en duurzame buitenruimte

Met circa 20.000 artikelen is Struyk Verwo Infra marktleider in de publieke bestrating in Nederland. Het bedrijf ondersteunt gemeenten bij het kiezen van klimaatadaptieve oplossingen zoals vergroening, infiltratie en opslag van water en geluidsreductie. En is koploper in duurzaamheid. 

“Circa 10 tot 12 jaar geleden hebben wij al heel bewust gekozen voor duurzaamheid als onderdeel van ons beleid”, vertelt commercieel directeur Rinke Veld. “Al voor het Klimaatakkoord, de Green Deal en het Betonakkoord hebben wij duurzaamheid als een van onze strategische pijlers benoemd. Met als speerpunten circulariteit, CO2-reductie en de laagste Milieu Kosten Indicator (MKI).”

100 procent circulariteit

Vanuit die zienswijze is al in 2012 het innovatieve concept Cycle for Concrete (C4C) ontwikkeld. Betonnen bestratingsproducten worden aan het einde van hun levensduur retour gehaald en als hoogwaardige grondstof verwerkt in nieuw te leveren bestratingsproducten aan de opdrachtgever. Struyk Verwo Infra garandeert met dit concept 100 procent hergebruik. Niet geschikte gradaties van het betonpuin voor bestratingsproducten worden verwerkt worden in eindproducten van CRH-zusterbedrijven. Veld: “Het recyclen van betonafval helpt gemeenten bij het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen. Wij kunnen referenties opgeven van opdrachtgevers die samen met ons al geruime tijd op deze manier maximaal inhoud geven aan circulariteit."

Sterke verlaging MKI

Onder de noemer CERO levert Struyk Verwo Infra producten waarbij het cement in de onderbeton volledig is vervangen door het alternatieve en beproefde bindmiddel geopolymeer. Daarbij ligt de Milieukosten Indicator (MKI) gemiddeld 50 procent lager dan bij volledig cement gebonden producten. In gebruik komt er geen CO2 meer vrij. Geopolymeerbeton ziet er hetzelfde uit als cementgebonden (conventioneel) beton. Extern onderzoek van SGS Intron bewijst dat geopolymeer ook op het vlak van hergebruik dezelfde eigenschappen heeft als traditionele beton. Granulaat van geopolymeer kan in het tweede leven gebruikt worden in de productie van zowel geopolymeer als traditioneel beton. Veld: “Cementvrije CERO-bestrating is zelfs mogelijk in combinatie met Cycle for Concrete en levert zo een ultieme bijdrage voor het realiseren van klimaatdoelstellingen.”

Werken aan een optimaal circulaire en duurzame buitenruimte

Gebruik secundaire grondstoffen

Producten met de merknaam CirCOton zijn geproduceerd met minimaal 15 procent secundaire grondstoffen en een maximale MKI van 23 euro per m3. En zijn gecertificeerd volgens BRL K 11002. Dit certificaat biedt de opdrachtgever volledige garantie. LCA, MKI-berekening en controle van het gebruikt mengsel tijdens productie worden getoetst door KIWA. CirCOton producten voldoen daarmee gegarandeerd aan de eisen vanuit het Betonakkoord en het moederbestek van BouwCirculair.

NL Greenlabel heeft bovenstaande concepten duurzaamheidslabel A toegekend. Het hoogst haalbare. Veld: “ontwikkelingen staan niet stil. In ons ‘duurzaamheidlaboratorium’ testen wij uitbreidingen in zowel bestaande als nieuwe productietechnieken. Wij zijn ervan overtuigd dat we de komende jaren samen met onze ketenpartners de openbare ruimte verder kunnen verduurzamen.”

Kijk voor meer informatie op www.struykverwoinfra.nl of https://duurzaamheid.struykverwoinfra.nl.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven