<span class='NormalTextRun SCXW139937730 BCX0'>Dordrecht heeft primeur met circulair inkopen armaturen </span>

Dordrecht heeft primeur met circulair inkopen armaturen 

2022 ging goed van start: in januari rondden de drie Drechtsteden Alblasserdam, Sliedrecht en Dordrecht een Europese aanbesteding af. Hierbij is de levenscyclusanalyse (LCA)meegenomen als gunningscriterium. Het is de eerste keer dat in Nederland op die manier armaturen circulair worden ingekocht. En met succes. 

Bron: BouwCirculair / Beatrijs Oerlemans 

Duurzaamheid en circulariteit zijn speerpunten in het aanbestedingsbeleid van Dordrecht. De gemeente wil dit daarom meenemen bij de inkoop van armaturen. Amsterdam deed in 2020 een meervoudig onderhandse aanbesteding waarbij de milieukostenindicator(MKI) een rol speelde bij de inkoop van armaturen. Johan Jonker van de gemeente Dordrecht ging een stap verder. Hij nam circulariteit als gunningscriterium mee in een Europese aanbesteding.  

De MKI is een doorvertaling van de resultaten van de levenscyclusanalyse (LCA) in euro’s. Omdat dit een Nederlandse doorvertaling is, kan deze niet gebruikt worden in Europese aanbestedingen. De drie Drechtstedenkozen daarom voor het uitvragen van de LCA. Jean-Marc Pisters (BURO-33) en Daaf de Kok adviseerden bij deze uitvraag, waarbij De Kok zich specifiek richtte op circulariteit. 

Leren door te durven en doen  

De ervaringen van Amsterdam zijn meegenomen in deze Europese aanbesteding. En opnieuw is er veel geleerd. Gekozen is voor het uitvragen vanfase A1 t/m A4 van de LCA (productiefase). Daardoor was het voor zowel de gemeenten als de inschrijvers goed behapbaar. Het energieverbruik in de gebruiksfase is meegenomen in een ander EMVI-criterium, namelijk ‘laagste opgenomen vermogen. Aan het goed informeren van de marktpartijen is veel aandacht besteed, waardoor er uiteindelijk weinig vragen kwamen over het EMVI-criterium LCA 

Van de 1000 punten zijn er 150 toebedeeld aan het gunningscriterium LCA. Jonker: “Ik ben voorzichtig geweest, omdat we er nog geen ervaring mee hadden. De aanbesteding is goed verlopen,met de huidige kennis zou ik meer punten zetten op de LCA. Maar ook nu heeft dit criterium mede het verschil gemaakt.DezeEuropese aanbesteding van armaturen met de LCA als gunningscriterium is niet alleen een mijlpaal voor de drie Drechtsteden, maar voor de hele openbare verlichtingsbranche. Jonker: “Hopelijk durven nu ook andere overheden de stap te zetten. Ik stel mijn kennis en de aanbestedingsteksten graag beschikbaar.” 

Daaf de Kok komt er meer over vertellen tijdens het congres.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven