Michelle de Roo

Michelle de Roo

Functie:
Senior landscape designer

Organisatie:
PosadMaxwan strategy x design

Michelle de Roo is projectleider en landschapsontwerper bij PosadMaxwan. Zij werkt aan de landschappelijke opgaves binnen een grote verscheidenheid aan projecten op verschillende schaalniveaus, waarbij zij altijd de landschappelijke beleving en ervaring in het oog houdt. In het bijzonder op de onderdelen concept design, beeldkwaliteit, beplanting en ‘de groene stad’ filosofie, waarbij klimaatbestendigheid een nadrukkelijke rol speelt. Zo werkt Michelle aan een ontwerp voor een bedrijventerrein, Schiphol Trade Park, waar de gebouwen in een hoogwaardig ecologisch landschap komen te staan. Ecologie wordt als uitgangspunt gebruikt bij het ontwerpen van de openbare ruimte waarbij groen de hoofdrol speelt. Hiernaast heeft zij ook het boek ‘The Green City Guidelines: techniques for a healthy liveable city’ geschreven en heeft zij kennis van zowel de theoretische als de praktische kant van het groeien van bomen en planten, zowel nu als in de toekomst. 

« Naar het overzicht

Terug naar boven