Over het congres

“Nederland circulair in 2050 en in 2030 al 50 procent minder verbruik van grondstoffen.” Dat is het beoogde doel, ook voor de openbare ruimte. Overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven maken inmiddels werk van het thema. Groene reststromen krijgen een tweede leven, openbare verlichting wordt met de dag duurzamer, straatmeubilair wordt steeds vaker opnieuw ingezet en vervuilend cement steeds vaker vervangen door duurzame bindmiddelen. Toch staat het thema nog een beetje kinderschoenen en kunnen we nog de nodige slagen maken.

Er is veel mogelijk als het gaat om circulariteit in de openbare ruimte en hoewel er steeds vaker losse onderdelen een circulaire aanpak krijgen, ontbreekt soms de integrale aanpak. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we pleinen en straten circulair gaan inrichten? Hoe kunnen gemeenten de regierol pakken door bij de uitvraag al sturen op het thema circulariteit? Hoe kunnen bedrijfsleven en overheden samenwerken aan het doel: Nederland volledig circulair maken in 2050?

Het zijn vragen die verdere uitdieping vragen. Tijdens het Circulaire Openbare Ruimte Congres zoomen we in op de kansen en valkuilen, worden trends besproken en concrete handvatten geleverd om mee aan de slag te gaan. De behoefte aan kennisdeling, ontmoeting, uitwisselen van ervaringen, en delen van de laatste innovatieve producten en diensten over het thema circulariteit is groot. Aan de hand van thema’s aanbesteden, ontwerp en inrichting en beheer en onderhoud worden tijdens het congres praktijkvoorbeelden gedeeld, ervaring uitgewisseld en moet er een debat op gang komen hoe we in 2030 50 procent minder grondstoffen verbruiken.

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd is in de circulaire oplossingen. Overheden als gemeenten en provincies, onderwijsinstellingen, landschapsarchitecten, speeltoestellenleveranciers, armaturenfabrikanten, leveranciers van straatmeubilair, advies- en ontwerpbureaus en andere toeleveranciers.

Samenwerkende partijen

Vanuit Straatbeeld, BuitenSpelen en Biind organiseren wij het Nationaal Congres Circulaire Openbare Ruimte. We hebben de gemeente Almere weten te strikken als gastgemeente voor het congres. Daarnaast denken de volgende kennispartners mee over het programma: BouwCirculair, Stichting Managing Public Space, Platform Circulair Inkopen, Circo, Het Versnellingshuis Nederland Circulair en Centre of Expertise Smart Sustainable Cities (Hogeschool Utrecht).

Aanmelden

Terug naar boven