Gemeente Rotterdam

Rotterdam is van oudsher een stad waar innovatie een belangrijke rol speelt. De haven is daarvan het duidelijkste voorbeeld, maar ook de transformatie van oude havengebieden naar nieuwe, aantrekkelijke woongebieden laat zien dat die vernieuwing nooit stopt.

Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van innoveren, een die zuinig omgaat met energie en grondstoffen en bijdraagt aan alle grote opgaven waarvoor we ons gesteld zien. Een van de belangrijkste plekken waar die innovaties moeten gaan plaatshebben is de buitenruimte.

De buitenruimte is tenslotte de plek waar alle transities en opgaven van de toekomst samenkomen. Of het nu gaat om de energietransitie, de woningbouwopgave, mobiliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit of circulariteit… Allemaal moeten ze een plek krijgen in die schaarse buitenruimte om bij te dragen aan een aantrekkelijk en leefbaar Rotterdam, nu en in de toekomst.

Als gemeente Rotterdam beschikken we over zo’n 25 miljoen m2 verharding en 25 miljoen m2 groen. Dat is een enorm oppervlakte om impact te maken. Het circulair ontwerpen, onderhouden en beheren van die buitenruimte draagt bij aan alle transities en opgaven. Wij gaan de komende jaren de uitdaging aan en zijn trots om dit jaar gaststad te zijn voor het congres Circulaire Openbare Ruimte. We heten iedereen welkom die aan dezelfde opgave werkt.

« Naar het overzicht

Terug naar boven